CONSULTING

Komplexní pohled na obchodní případ a doporučení obchodní strategie pro požadovaný segment

sourcing & procurement

Analýza potřeb, vyhledávaní a doporučení vhodných technologií a potenciálních obchodních partnerů, vedoucí k optimalizaci vstupů

Zprostředkování

Zprostředkování nových obchodních příležitostí v podobě nových obchodních partnerů nebo distribučních kanálů na tuzemském trhu i v zahraničí

Dodávání

Dodávky inovativních technologií s vysokou přidanou hodnotou a dodávky produktů a služeb souvisejících s těmito technologiemi

přinášíme nové příležitosti