Spracovanie odpadov, protipovodňové opatrenia a projekty ochrany ovzdušia.

prinášame nové príležitosti