Realizácia a sprostredkovanie zmluvného výskumu v oblastiach:

· Základný výskum

· Priemyselný výskum

· Experimentálny vývoj

prinášame nové príležitosti