Projekty v oblasti energetickej efektívnosti, dodávky zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov a biomasy, technológií na výrobu tepla a elektrickej energie z alternatívnych zdrojov.

prinášame nové príležitosti