Realizace a zprostředkování smluvního výzkumu v oblastech:

· Základní výzkum

· Průmyslový výzkum

· Experimentální vývoj

přinášíme nové příležitosti