Projekty v oblasti energetické efektivnosti, dodávky zařízení na energetické zhodnocování odpadů a biomasy, technologií na výrobu tepla a elektrické energie z alternatívních zdrojů.

přinášíme nové příležitosti