Energetyka

Projekty z zakresu efektywności energetycznej, dostawa urządzeń do poprawy wskaźników energetycznych odpadów i biomasy, technologii do produkcji ciepła i energii elektrycznej ze alternatywnych źródeł.

dajemy nowe możliwości