CONSULTING

Komplexný pohľad na obchodný prípad a odporučenie obchodnej stratégie pre požadovaný segment

sourcing & procurement

Analýza potrieb, vyhľadávanie a odporučenie vhodných technológií a potenciálnych obchodných partnerov, vedúce k optimalizácii vstupov

Sprostredkovanie

Sprostredkovanie nových obchodných príležitostí v podobe nových obchodných partnerov alebo distribučných kanálov na tuzemskom trhu i v zahraničí

Dodávanie

Dodávky inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou a dodávky produktov a služieb súvisiacich s týmito technológiami

prinášame nové príležitosti