CONSULTING

Kompleksowe spojrzenie na określony przypadek biznesowy i zalecenia dotyczące strategii dla danego segmentu.

sourcing & procurement

Analiza potrzeb, poszukiwanie i rekomendacja odpowiednich technologii oraz potencjalnych partnerów biznesowych, prowadzące do optymalizacji wejść do projektów.

Pośrednictwo

Pośredniczenie w obszarze nowych możliwości biznesowych w postaci nowych partnerów biznesowych lub kanałów dystrybucji na rynku krajowym i za granicą.

Dostawy

Udostępnianie innowacyjnych technologii o wysokiej wartości dodanej oraz dostarczanie produktów i usług związanych z tymi technologiami.

dajemy nowe możliwości